Zpráva STK č.3 ze dne 12.11.2017

Na základě podané žádosti a složené kauce, STK projednala žádost Jakuba Wasserbauera o podmínečném prominutí zbytku trestu, který hráč obdržel na konci minulé sezóny (STOP na 10 utkání).

STK mění současný trest STOP na 10 utkání na podmínečný do konce sezóny 2017/2018. Hráč může příští utkání nastoupit.  V případě dalšího trestu 10+10, 5+OK, nebo TH se podmínka ruší plus sankce za trest nový.
STK upozorňuje všechny hráče, kteří si pletou tuto soutěž s Karjalou, že jsou i radikálnější tresty, včetně doživotního zákazu startu v této soutěži.

Prosíme seznamte své hráče s touto zprávou

Díky

Vaše STK