Reakce na vládní usnesení

Ahoj všem,

vzhledem k Usnesení vlády ČR č.958 ze dne 30.9.2020  nebudeme plánovat od 5.10. – 18.10.2020 žádné mistrovské utkání, protože se  zakazují hromadné akce uvnitř v počtu vyšším než 10 lidí. Přestože mají sportovní akce výjimku, tak naše liga není organizovaná žádným sportovním svazem a tudíž se na naše zápasy výjimka nevztahuje.

Cituji:

„Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných
osob menší než 2 metry;

tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců
pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,“

Další pokračování se bude odvíjet dle situace.

vedení LNS